Rapporten inleveren
Beste ouder(s)/verzorger(s), We missen nog een aantal rapporten op school. Mocht u nog een rapport thuis hebben liggen, zou u deze dan volgende week aan uw kind(eren) mee willen geven? De afgelopen weken is er thuis hard gewerkt. We zouden het leuk vinden om hiervan iets in de portfoliomap te stoppen. Hierbij kunt u denken aan: gemaakt werk, een verhaal, een tekening, een fotocollage, enz. Zou u twee (papieren) werkjes (A4-formaat) aan uw kind(eren) mee willen geven volgende week? De leerkrachten zorgen er dan voor dat dit in de portfoliomap komt. Alvast hartelijk bedankt!!! Vriendelijke groet, Team OBS de Woert