Update coronavirus
slider placeholder
Beste ouder(s), verzorger(s),

Zoals u de afgelopen weken van ons gewend bent, ontvangt u hierbij onze wekelijkse update.


Zoals onze minister-president heeft aangegeven zullen de maatregelen in ieder geval nog tot 28 april aanhouden en zal er uiterlijk 21 april duidelijkheid vanuit het kabinet komen over de maatregelen na 28 april.

Positief nieuws is dat het lijkt of de genomen maatregelen effect hebben, maar we kunnen beslist nog niet te vroeg juichen. Zoals Mark Rutte aangaf wordt het een zaak van lange adem en zullen we nu moeten volhouden.

Voor ons onderwijs en het personeel betekent dit dat we de ingeslagen weg met thuisonderwijs in ieder geval nog tot de meivakantie moeten volhouden.

Ook voor ouders betekent dit nogal wat. We zien prachtige resultaten van het thuiswerken voorbijkomen, maar er bereiken ons de laatste tijd ook geluiden dat het soms wel zwaar wordt. Ouders die zelf van alles moeten organiseren met hun werk of ook moeten thuiswerken en daarnaast elke dag nog hun kinderen moeten begeleiden bij het schoolwerk. We snappen dat dit soms best lastig is en wellicht ook wel eens wat spanningen kan opleveren. Weet wel dat we ons beseffen dat we in de huidige situatie ook veel van ouders vragen en dat we bijzonder veel respect en waardering hebben voor hoe het allemaal loopt. Mocht het overigens een keer niet helemaal lukken met het schoolwerk neem dan contact op met de groepsleerkracht, zodat er wellicht gezamenlijk naar een oplossing kan worden gekeken.

Vanaf het moment dat we zijn gestart met het onderwijs op afstand hebben de leerkrachten gekeken naar verschillende digitale mogelijkheden en zijn er allerlei creatieve oplossingen gevonden. Eén daarvan was het programma Zoom, waarmee leerkrachten digitaal in contact konden komen met hun leerlingen. Via verschillende kanalen hebben we echter te horen gekregen dat dit programma onvoldoende afgeschermd is en niet AVG-proof. Dit betekent dan ook dat we dit programma niet meer mogen inzetten en het gebruik ervan de komende tijd gaan afbouwen. Uiteraard zijn we al op zoek naar mogelijke alternatieven.

Tot slot kunnen we vaststellen dat we elkaar de komende tijd nog hard nodig zullen hebben. Er lijken wat lichtpuntjes aan het eind van de tunnel te ontstaan. Laten we proberen het nog even vol te houden en er samen voor te gaan.

We wensen iedereen, ondanks de bijzondere tijden en de beperkte mogelijkheden, fijne paasdagen toe.


Met vriendelijke groet,
Ina de Groot en Jo Selhorst
Directie scholengroep Aalden