De kinderraad van OBS De Woert
slider placeholder
Op de Woert wordt gewerkt met een kinderraad. De kinderraad wordt vertegenwoordigd door leerlingen uit groep 5 t/m 8 (zie foto). Afgelopen vrijdag hebben we de eerste vergadering gehad samen met de directeur Lisette Snel. We hebben de volgende punten met elkaar besproken:

Notulen kinderraad 15-09-2023

Dorpskrant
- alle kinderen in de groepen (dit mag in groepjes of alleen) maken een stukje/tekening/strip over het leerplein
- tekeningen per groep verzamelen in een mapje

- de volgende keer beslissen we welke tekeningen/stukjes in het krantje mogen


Goed doel
- overleggen in de groepen tijdens de klassenvergaderingen welke doelen er allemaal zijn

- de volgende kinderraad bespreken we dit met elkaar

Voetballen op het veldje

- het voetbalveld is voor iedereen en we spelen daar samen, we sluiten niemand buiten (dit wordt teruggekoppeld tijdens de klassenvergaderingen in de groepen) Via de SchoolApp houden we u op de hoogte van de punten die besproken worden tijdens de vergaderingen. Groetjes van de kinderraad