Kwink
slider placeholder
Dit schooljaar werken we met het programma “Kwink”. Kwink is een online methode voor sociaal emotioneel leren (SEL). Inclusief burgerschap en mediawijsheid. Het doel van sociaal-emotioneel leren is dat de leerling zichzelf en de ander leert kennen. Kinderen verwerven op een planmatige, positieve en consequente wijze fundamentele levensvaardigheden.

Waarom sociaal-emotioneel leren?

Kinderen krijgen op school o.a. de vakken rekenen, lezen, schrijven en wereldoriënterende vakken. Er is aandacht voor beweging en creatieve vakken. Die vakken zijn belangrijk. Maar wij vinden het ook belangrijk dat kinderen zichzelf leren kennen, leren ontdekken waar ze goed in zijn en waar hun grenzen liggen. Dat ze leren omgaan met hun emoties en die van anderen. Dat ze zich goed kunnen inleven in anderen en weten hoe ze vriendjes kunnen maken en die relaties goed kunnen houden. Hoe ze conflicten zelf kunnen oplossen en hoe ze pestgedrag kunnen herkennen en voorkomen… Dat alles helpt hun sociaal-emotionele vaardigheden ontwikkelen. Daar hebben ze nu en later veel voordeel van! Elke twee weken staat er een "Kwink van de week" centraal. Dit is een regel waar in alle groepen schoolbreed aandacht aan wordt besteed. De komende weken werken we aan de regel: Spreek elkaar duidelijk en vriendelijk aan. Hiermee zorgen we voor een veilige groep. Misschien ook goed om te weten dat Kinderwereld ook aan dit programma meedoet, zowel met de peuterspeelzaal als de BSO. Het is een bewuste keuze geweest om deze methode gezamenlijk aan te schaffen. We zorgen er op deze manier voor dat we dezelfde taal spreken. Dit verstrekt elkaar zowel binnen als buiten de school. Wanneer er een nieuwe regel centraal staat in de groepen, zullen we dit met u communiceren via de SchoolApp. Voor nu hopen we u voldoende geïnformeerd te hebben. Hartelijke groet, Team en directie OBS De Woert