Vakdocent gym
slider placeholder
Deze week is meester Thom bij ons op school gestart als vakdocent gym. Hij geeft les aan groep 1 t/m 8. Op dinsdagochtend krijgen de kinderen van groep 1-2a en groep 1-2b les van meester Thom en de kinderen van groep 3 t/m 8 op donderdag. Uitdagend bewegingsonderwijs voor alle leerlingen van OBS De Woert!!! Zo fijn dat onze Onderwijsstichting Arcade dit voor ons geregeld heeft.